De weg naar gezond water

Vissen moeten zich vrij kunnen bewegen tussen leef- en paaigebieden. Daarom werken waterschappen, Rijkswaterstaat en andere partners samen om trekvissen te helpen bij hun reis. Het RBO Rijn-West project “De weg naar gezond water” brengt het belang van werken aan routes voor trekvissen in beeld en laat zien hoe de partners in Rijn-West hieraan samenwerken.

Voor: Rijkswaterstaat
Met: Kunst & Wunderkammer
Regie: Thomas Melgers